Tuesday, July 13, 2010

RM5 Blindman series - Malaysia Lima Ringgit Aziz Taha
RM5 Blindman series - Malaysia Lima Ringgit

11th Nov 2012 Sold tp mr Wong from Kamunting, Perak, Malaysia


This note signed by Gabenur Aziz Taha. Only got minor aging mnor stain at the back of the money otherwise the money is in E Fine condition.Since the grading is very subjective Please judge it by your self.
Price:RM80.


Tan Sri Dato’ Abdul Aziz bin Haji Taha info


Tan Sri Dato’ Abdul Aziz bin Haji Taha ialah Pengerusi PIDM. Sebagai seorang Akauntan Bertauliah, beliau mempunyai pengalaman yang luas dalam bidang perbankan dan kewangan. Beliau telah berkhidmat selama 16 tahun di Bank Negara Malaysia, termasuk sebagai Gabenor dari tahun 1980 hingga 1985. Beliau juga pernah memegang jawatan sebagai Pengerusi Jawatankuasa Terbitan Modal dan rakan kongsi Tetuan Kassim Chan & Co/Deloitte Haskins & Sells Malaysia, ahli Jawatankuasa Pelaburan Asing, Majlis Perancangan Pembangunan Kebangsaan, Panel Pelaburan Lembaga Tabung Angkatan Tentera dan Panel Pelaburan Lembaga Tabung Haji. Beliau juga merupakan ahli Lembaga Pengarah Malaysian Industrial Development Finance Berhad dan Perbadanan Nasional Berhad.

1 comment:

baharuddinaziz said...

11th Nov 2012 Sold tp mr Wong from Kamunting, Perak, Malaysia

Post a Comment